Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Utrzymanie zieleni urządzonej oraz pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta Jaworzna w 2018 roku, w podziale na 2 części: – część I - „Utrzymanie urządzonych terenów zieleni położonych w Jaworznie, w 2018 roku”, – część II - „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta Jaworzna w 2018 roku”.

2018-07-13 15:12:08
Roboty budowlane związane z realizacją zadań w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego, w podziale na 5 części: – część I - „Strefa aktywności ruchowej – siłownia zewnętrzna „Pod chmurką” przy ul. Szymanowskiego”, – część II - „Remont istniejącego boiska sportowego z dobudową urządzeń na placu zabaw w parku przy ul. Jaszuńskiego”, – część III - „Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw wraz z ogrodzeniem w dzielnicy DOBRA”, – część IV - „Centrum aktywności rodzinnej w okolicach przedszkola i ośrodka interwencji kryzysowej w Szczakowej”, – część V - Doposażenie placu zabaw dla zadania pn.: „Mini ogród doświadczeń przy ul. Długoszyńskiej”.

2018-06-29 13:20:52