Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, do budynków mieszkalnych i obiektów użytkowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. 

 

 

Uwaga!
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, Wykonawca składa Zamawiającemu, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2017-11-24 14:52:23 Rozmiar: 752.88k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2017-11-24 15:00:13 Rozmiar: 3.96M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ.odt

Data: 2017-11-24 15:00:19 Rozmiar: 43.04k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ.odt

Data: 2017-11-24 15:00:24 Rozmiar: 45.17k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ.odt

Data: 2017-11-24 15:00:32 Rozmiar: 44.22k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ.odt

Data: 2017-11-24 15:00:37 Rozmiar: 43.82k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ.odt

Data: 2017-11-24 15:00:43 Rozmiar: 44.41k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ.odt

Data: 2017-11-24 15:00:47 Rozmiar: 42.97k Format: .odt Pobierz

Zmiana treści SIWZ.pdf

Data: 2017-11-30 14:22:11 Rozmiar: 206.59k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu.pdf

Data: 2017-11-30 14:22:31 Rozmiar: 189.2k Format: .pdf Pobierz

Informacje z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-12-04 13:13:44 Rozmiar: 67k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2017-12-14 12:20:41 Rozmiar: 94.41k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 297
Podmiot udostępniający informację : MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Biel
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Biel
Czas wytworzenia: 2017-11-24 14:49:10
Czas publikacji: 2017-12-14 12:19:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak