Przedmiot działania 

 
 

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Jaworzna, działającą w formie jednostki budżetowej. Do podstawowych zadań MZNK należy:

  1. zarządzanie powierzonym zasobem komunalnym Gminy Miasta Jaworzna obejmującym zasób mieszkaniowy, lokale użytkowe, garaże, urządzenia komunalne, a także budynkami będącymi w posiadaniu Gminy, w tym prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz dysponowania komunalnymi lokalami mieszkalnymi oraz realizowanie i inicjowanie polityki mieszkaniowej Gminy,
  2. utrzymanie przekazanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna wraz z ich częściami składowymi oraz nieruchomości gruntowych pozostających w posiadanu Gminy,
  3. realizacja na terenie miasta Jaworzna zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  4. zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektów grobownictwa wojennego, miejsc pamięci narodowej, pomników i tablic pamiątkowych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Jaworzna,
  5. zarządzanie nieruchomościami i budynkami oddanymi MZNK w trwały zarząd,
  6. inicjowanie zmian w uchwałach dotyczących jego działalności.
 

Liczba odwiedzin : 3650
Podmiot udostępniający informację : MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Utkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Utkowska
Czas wytworzenia: 2011-01-27 12:51:27
Czas publikacji: 2018-01-22 12:06:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak