Przedmiot działania 

 

 

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych jest jednostką budżetową Gminy Miasta Jaworzna powołaną w celu:
1) zarządzania powierzonym zasobem komunalnym Gminy obejmującym zasób mieszkaniowy, lokale użytkowe, garaże, cmentarze, urządzenia komunalne, nieruchomości gruntowe z ich częściami składowymi, urządzone tereny zielone;
2) realizacji na terenie miasta Jaworzna zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym opracowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadzenia tego systemu, jak również zarządzania, administrowania i bieżącej obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 


Liczba odwiedzin : 3179
Podmiot udostępniający informację : MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Utkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Utkowska
Czas wytworzenia: 2011-01-27 12:51:27
Czas publikacji: 2011-01-27 12:51:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak