Wersja archiwalna

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, do budynków mieszkalnych i obiektów użytkowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. 

 
 

Uwaga!
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, Wykonawca składa Zamawiającemu, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-11-30 12:21:54 Rozmiar: 4.11M Format: .pdf Pobierz

SIWZ - część 1 z 2.pdf

Data: 2018-11-30 12:21:54 Rozmiar: 9.42M Format: .pdf Pobierz

SIWZ - część 2 z 2.pdf

Data: 2018-11-30 12:21:54 Rozmiar: 12.69M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ.odt

Data: 2018-11-30 12:21:54 Rozmiar: 40.69k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ.odt

Data: 2018-11-30 12:21:54 Rozmiar: 43.18k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ.odt

Data: 2018-11-30 12:21:54 Rozmiar: 42.09k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ.odt

Data: 2018-11-30 12:21:54 Rozmiar: 41.71k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ.odt

Data: 2018-11-30 12:21:54 Rozmiar: 42.33k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ.odt

Data: 2018-11-30 12:21:54 Rozmiar: 41.13k Format: .odt Pobierz

Informacje z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-12-10 14:49:41 Rozmiar: 340.2k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf

Data: 2018-12-17 13:05:52 Rozmiar: 346.44k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu postępowania.pdf

Data: 2018-12-17 13:05:52 Rozmiar: 705.15k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 122
Podmiot udostępniający informację : MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Biel
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Biel
Czas wytworzenia: 2018-11-30 12:21:54
Czas publikacji: 2018-12-17 13:05:52
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-02