Wersja archiwalna

Roboty budowlane związane z przebudową budynków mieszkalnych w Jaworznie, w podziale na 2 części: – część I - „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pożarowej 2”, – część II - „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pożarowej 6”. 

 
 

Uwaga!
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, Wykonawca składa Zamawiającemu - w odniesieniu do konkretnej części zamówienia, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - sporządzone według wzorów stanowiących załączniki nr: 5.1, 5.2 do SIWZ.

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-09-13 10:16:21 Rozmiar: 958.55k Format: .pdf Pobierz

SIWZ - część 1 z 7.pdf

Data: 2018-09-13 10:16:21 Rozmiar: 7.11M Format: .pdf Pobierz

SIWZ - część 2 z 7.pdf

Data: 2018-09-13 10:16:21 Rozmiar: 2.03M Format: .pdf Pobierz

SIWZ - część 3 z 7.pdf

Data: 2018-09-13 10:16:21 Rozmiar: 5.26M Format: .pdf Pobierz

SIWZ - część 4 z 7.pdf

Data: 2018-09-13 10:16:21 Rozmiar: 7.35M Format: .pdf Pobierz

SIWZ - część 5 z 7.pdf

Data: 2018-09-13 10:16:21 Rozmiar: 3.46M Format: .pdf Pobierz

SIWZ - część 6 z 7.pdf

Data: 2018-09-13 10:16:21 Rozmiar: 7.36M Format: .pdf Pobierz

SIWZ - część 7 z 7.pdf

Data: 2018-09-13 10:16:21 Rozmiar: 6.89M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ.odt

Data: 2018-09-13 10:16:21 Rozmiar: 42.29k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ.odt

Data: 2018-09-13 10:16:21 Rozmiar: 42.93k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ.odt

Data: 2018-09-13 10:16:21 Rozmiar: 42.95k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ.odt

Data: 2018-09-13 10:16:21 Rozmiar: 41.95k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 5.1 do SIWZ.odt

Data: 2018-09-13 10:16:21 Rozmiar: 42.3k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 5.2 do SIWZ.odt

Data: 2018-09-13 10:16:21 Rozmiar: 42.3k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ.odt

Data: 2018-09-13 10:16:21 Rozmiar: 42.53k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 7.1 do SIWZ.odt

Data: 2018-09-13 10:16:21 Rozmiar: 37.01k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 7.2 do SIWZ.odt

Data: 2018-09-13 10:16:21 Rozmiar: 37.21k Format: .odt Pobierz

Informacje z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-09-28 13:20:41 Rozmiar: 581.97k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy części I.pdf

Data: 2018-10-10 13:17:56 Rozmiar: 618.64k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy części II.pdf

Data: 2018-10-24 14:47:46 Rozmiar: 609.95k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2018-10-30 14:27:14 Rozmiar: 1.25M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 188
Podmiot udostępniający informację : MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Biel
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Biel
Czas wytworzenia: 2018-09-13 10:16:21
Czas publikacji: 2018-10-30 14:27:14
Data przeniesienia do archiwum: 2018-11-14