Wersja archiwalna

Utrzymanie zieleni urządzonej oraz pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta Jaworzna w 2018 roku, w podziale na 2 części: – część I - „Utrzymanie urządzonych terenów zieleni położonych w Jaworznie, w 2018 roku”, – część II - „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta Jaworzna w 2018 roku”. 

 
 

Uwaga!
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, Wykonawca składa Zamawiającemu - w odniesieniu do konkretnej części zamówienia, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - sporządzone według wzorów stanowiących załączniki nr: 5.1, 5.2 do SIWZ.

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-06-20 13:59:04 Rozmiar: 5.2M Format: .pdf Pobierz

SIWZ - część 1 z 2.pdf

Data: 2018-06-20 13:59:04 Rozmiar: 4.3M Format: .pdf Pobierz

SIWZ - część 2 z 2.pdf

Data: 2018-06-20 13:59:04 Rozmiar: 4M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ.odt

Data: 2018-06-20 13:59:04 Rozmiar: 41.56k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ.odt

Data: 2018-06-20 13:59:04 Rozmiar: 42.84k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ.odt

Data: 2018-06-20 13:59:04 Rozmiar: 43.09k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ.odt

Data: 2018-06-20 13:59:04 Rozmiar: 41.74k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 5.1 do SIWZ.odt

Data: 2018-06-20 13:59:04 Rozmiar: 42.89k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 5.2 do SIWZ.odt

Data: 2018-06-20 13:59:04 Rozmiar: 43.19k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ.odt

Data: 2018-06-20 13:59:04 Rozmiar: 42.08k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ.odt

Data: 2018-06-20 13:59:04 Rozmiar: 37.14k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ.odt

Data: 2018-06-20 13:59:04 Rozmiar: 41.36k Format: .odt Pobierz

Informacje z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-06-28 14:40:26 Rozmiar: 574.05k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2018-07-10 13:20:54 Rozmiar: 905.1k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2018-07-13 15:12:08 Rozmiar: 1.45M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 166
Podmiot udostępniający informację : MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Biel
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Biel
Czas wytworzenia: 2018-06-20 13:59:04
Czas publikacji: 2018-07-13 15:12:08
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-27