Wersja archiwalna

Wykonanie Jaworznickiego Rynku Kultury i Rozrywki w Niedzieliskach oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej „pod chmurką” w okolicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Jaworznie, w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. 

 

 

Uwaga!
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, Wykonawca składa Zamawiającemu, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-04-09 10:50:43 Rozmiar: 859.21k Format: .pdf Pobierz

SIWZ - część 1 z 6.pdf

Data: 2018-04-09 10:50:43 Rozmiar: 4.6M Format: .pdf Pobierz

SIWZ - część 2 z 6.pdf

Data: 2018-04-09 10:50:43 Rozmiar: 1.92M Format: .pdf Pobierz

SIWZ - część 3 z 6.pdf

Data: 2018-04-09 10:50:43 Rozmiar: 4.63M Format: .pdf Pobierz

SIWZ - część 4 z 6.pdf

Data: 2018-04-09 10:50:43 Rozmiar: 3.8M Format: .pdf Pobierz

SIWZ - część 5 z 6.pdf

Data: 2018-04-09 10:50:43 Rozmiar: 10.19M Format: .pdf Pobierz

SIWZ - część 6 z 6.pdf

Data: 2018-04-09 10:50:43 Rozmiar: 6.5M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ.odt

Data: 2018-04-09 10:50:43 Rozmiar: 39.2k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ.odt

Data: 2018-04-09 10:50:43 Rozmiar: 42.84k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ.odt

Data: 2018-04-09 10:50:43 Rozmiar: 42.85k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ.odt

Data: 2018-04-09 10:50:43 Rozmiar: 41.73k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ.odt

Data: 2018-04-09 10:50:43 Rozmiar: 42.71k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ.odt

Data: 2018-04-09 10:50:43 Rozmiar: 41.84k Format: .odt Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ.odt

Data: 2018-04-09 10:50:43 Rozmiar: 37.26k Format: .odt Pobierz

Informacje z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-04-24 12:18:15 Rozmiar: 1.02M Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2018-05-16 12:39:20 Rozmiar: 581.35k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Data: 2018-05-28 13:50:48 Rozmiar: 1011.34k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 438
Podmiot udostępniający informację : MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W JAWORZNIE
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Biel
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Biel
Czas wytworzenia: 2018-04-09 10:50:43
Czas publikacji: 2018-05-28 13:50:48
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-12